První podzimní přednáška – Reformace před reformací – jak fungovala středověká společnost

Domů Blog Příspěvky První podzimní přednáška – Reformace před reformací – jak fungovala středověká společnost

Exemple

První podzimní přednáška – Reformace před reformací – jak fungovala středověká společnost

Rádi bychom vás v pondělí 25. 9. pozvali na první přednášku z cyklu „Podzimní večery na téma…“ Tento podzim chceme věnovat výročí vystoupení Martina Luthera ve Wittenbergu, kde publikoval známých 95 tezí, které zahájily evropskou reformaci. Proto jsme připravili sérii přednášek, které 500. výročí zasadí do historického kontextu, v němž české země hrají významnou roli. Jako řečníci vystoupí lidé, kteří se tématu věnují velkou část své profesní kariéry a téma je jim velmi blízké. Srdečně zveme nejen Vás, ale i Vaše přátele a věříme, že to bude příležitost pro nové impulsy ve víře i v životě“.

První přednáška z cyklu Podzimní večery na téma …

Reformace před reformací – jak fungovala středověká společnost

  • České země a reformační podhoubí
  • Milíč z Kroměříže
  • Konrád Waldhauser
  • Matěj z Janova

Přednášející: Mgr. Luděk Svrček