Nadcházející akce

Pravidelná pondělní studia Lukášova evangelia v 18:00 hod.

Detail akce →

Blog

Slovo pastora: Podzim a reformace… u mě doma

Slovo pastora: Podzim a reformace… u mě doma

Říjen 27, 2017 od LK

Letošní podzim si evangelikální křesťanský svět připomíná 500. výročí světové reformace. Skloňují se jména Martin Luther, Jan Kalvín, Ulrich Zwingli a některá další. My v Čechách jsme si již před dvěma lety připomněli reformaci českou.

Číst článek →

Druhá podzimní přednáška – Reformace před reformací – Jednota bratrská

Druhá podzimní přednáška – Reformace před reformací – Jednota bratrská

Říjen 16, 2017 od LK

Rádi bychom vás v pondělí 23. 10. pozvali na druhou přednášku z cyklu „Podzimní večery na téma…“ Tento podzim chceme věnovat výročí vystoupení Martina Luthera ve Wittenbergu, kde publikoval známých 95 tezí, které zahájily evropskou reformaci.

Číst článek →

Dnes začínají pondělní studia Bible

Dnes začínají pondělní studia Bible

Říjen 2, 2017 od LK

Dnes začínají tradiční pondělní večery studia Bible. Tento rok budeme společně procházet evangelium Lukáše – nejucelenější záznam o životě Ježíše z Nazareta. Kdo, kdy a proč jej napsal? Jakou roli sehrál v historii? Proč jej měl v úctě Karel IV.

Číst článek →

První podzimní přednáška – Reformace před reformací – jak fungovala středověká společnost

První podzimní přednáška – Reformace před reformací – jak fungovala středověká společnost

Září 25, 2017 od LK

Rádi bychom vás v pondělí 25. 9. pozvali na první přednášku z cyklu „Podzimní večery na téma…“ Tento podzim chceme věnovat výročí vystoupení Martina Luthera ve Wittenbergu, kde publikoval známých 95 tezí, které zahájily evropskou reformaci.

Číst článek →

Akce a bohoslužby

Biblický verš sboru pro rok 2017

Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá, vysvobozuje je ze všech jejich soužení. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí.Žalm 34,18-20 (Bible - Český studijní překlad)

Kontakt – zeptejte se nás, řekněte nám svůj názor, napište nám …

Jméno

E-mail (povinné)

Předmět

Zpráva